Etiket arşivi: google

Google Highlighter: Google’dan gelen ziyaretçilere kelime vurgusu yapar

Google Highlighter: Google'dan gelen ziyaretçilere aradığı kelimenin arka fonunu ve kelimenin vurgusu yapar.
Aşağıdaki kodları sayfanızın < head >..< / head > tagları arasına yerleştiriniz.

<script type=”text/javascript”>
//
// google.js
// Google Highlighter
//
// Copyright(C)2001 – 2003
// Cal Henderson <cal@iamcal.com>
//
// Thanks to Ian Beveridge for bugfixes
//
// This code may be freely redistributed,
// providing this message remains intact.
//

//Script featured on & available at Dynamic Drive (http://www.dynamicdrive.com)
//Changes: Modification to window.onload code

var google_text_color = ‘#000000';

var google_link_colors = new Array(‘#ffff66′,'#a0ffff','#99ff99′,'#ff9999′,'#ff66ff');

function init_google(){
var pattern = /google\./i;
if (pattern.exec(document.referrer) != null){
var url_parts = document.referrer.split(‘?');
if (url_parts[1]){
var url_args = url_parts[1].split(‘&');
for(var i=0; i<url_args.length; i++){
var keyval = url_args[i].split(‘=');
if (keyval[0] == ‘q'){
go_google(decode_url(keyval[1]));
return;
}
}
}
}
}

function decode_url(url){
return unescape(url.replace(/\+/g,' ‘));
}

function go_google(terms){
terms = terms.replace(/\”/g,””);
var terms_split = terms.split(‘ ‘);
var c = 0;
for(var i=0; i<terms_split.length; i++){
highlight_goolge(terms_split[i], document.body,google_link_colors[c]);
c = (c == google_link_colors.length-1)?0:c+1;
}
}

function highlight_goolge(term, container, color){
var term_low = term.toLowerCase();

for(var i=0; i<container.childNodes.length; i++){
var node = container.childNodes[i];

if (node.nodeType == 3){
var data = node.data;
var data_low = data.toLowerCase();
if (data_low.indexOf(term_low) != -1){
//term found!
var new_node = document.createElement(‘SPAN');
node.parentNode.replaceChild(new_node,node);
var result;
while((result = data_low.indexOf(term_low)) != -1){
new_node.appendChild(document.createTextNode(data.substr(0,result)));
new_node.appendChild(create_node_google(document.createTextNode(data.substr(result,term.length)),color));
data = data.substr(result + term.length);
data_low = data_low.substr(result + term.length);
}
new_node.appendChild(document.createTextNode(data));
}
}else{
//recurse
highlight_goolge(term, node, color);
}
}
}

function create_node_google(child, color){
var node = document.createElement(‘SPAN');
node.style.backgroundColor = color;
node.style.color = google_text_color;
node.appendChild(child);
return node;
}

if (window.addEventListener)
window.addEventListener(“load”, init_google, false)
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent(“onload”, init_google)
else if (document.getElementById)
window.onload=init_google
</script>

Dünyada en çok bilinen Arama motorları web adresleri

Dünyada en çok bilinen Arama motorları web adresleri
www.google.fr
www.google.ae
www.google.as
www.google.at
www.google.az
www.google.be
www.google.bg
www.google.ba
www.google.bi
www.google.ca
www.google.cc
www.google.cd
www.google.cg
www.google.ch
www.google.ci
www.google.cl
www.google.cn
www.google.co
www.google.cz
www.google.de
www.google.dj
www.google.dk
www.google.es
www.google.fi
www.google.fm
www.google.gg
www.google.fi
www.google.gl
www.google.gm
www.google.gr
www.google.hn
www.google.hr
www.google.hu
www.google.ie
www.google.is
www.google.it
www.google.jo
www.google.kz
www.google.la
www.google.li
www.google.lt
www.google.lu
www.google.lv
www.google.mn
www.google.ms
www.google.mu
www.google.mw
www.google.md
www.google.nl
Okumaya devam et